Власники крупних пакетів акцій ПАТ "ІМКК"

Дані станом на 2 кв 2018 р.

Депозитарій Власник Цінні папери Від загальної кількості (%)
ЕДРПОУ Назва Вид особи Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску та форма існування Номінальна вартість Кількість
30370711 Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Юридична особа - резидент (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб) Товариство з обмеженою відповідальністю "Провіант",
32729070,
УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна 0.25 371935 84.6453

Обрати інший період

Рік Квартал
2018 3 2 1
2017 4 3 2 1
2016 4 3 2 1
2015 4 3 2 1
2014 4 3 2 1
2013 4 3 2 1
2012 4 3 2 1
2011 4 3 1
2010 4