Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.06.2014
Дата публікації 20.05.2014 17:11:23
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Носарев Ігор Анатолієвич - Голова правління. Тел: 0463324095
E-mail* zgbuh.mkk@ichnya.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат»,
код ЄДРПОУ 00381152

Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 20 червня 2014 року за адресою:
16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань.
Початок зборів о 13-00 годині.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 20 червня 2014 року з 09-00 до 11-00 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.
Перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про участь у загальних зборах, складається станом на 16 травня 2014 року
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 16 червня 2014 року.
Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення змін до діючого договору поруки №2949 від 24 грудня 2012р. в частині зміни умов фінансування ТОВ "Провіант".
2. Про передачу майна товариства в заставу/іпотеку АТ "Сбербанк Росії" по зобов'язанням ТОВ "Провіант" та внесення змін до діючих договорів забезпечення.

Акціонери товариства, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00) за місцезнаходженням ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.
У день проведення чергових Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4.
Посадові особи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – юрист Животяга Ярослав Васильович.
Довідки за телефонами: (04633) 2-40-95, 2-45-96
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Носарев Ігор Анатолієвич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.05.2014
(дата)