Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.06.2015
Дата публікації 30.05.2015 21:38:33
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Носарев Ігор Анатолієвич - Голова правління. Тел: 0463324095
E-mail* mkk@ichnya.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство “ Ічнянський молочно-консервний комбінат” (Код ЄДРПОУ 00381152, місцезнаходження: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4) Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 06 червня 2015 року за адресою: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Початок зборів о 13-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться 06 червня 2015 року з 12-00 до 12-50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 02 червня 2015 року. Для участі у Загальних зборах акціонерам – фізичним особам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – документи, які надають їм право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства, та документ, що посвідчує особу. Порядок денний. 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Про залучення коштів на розвиток підприємства та отримання кредиту. 4. Про надання попередньої згоди на передачу майна в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства. 5. Про звернення до юридичних та фізичних осіб за майновою та фінансовою порукою в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства. Акціонери товариства, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення чергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до товариства у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 8:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00) за місцезнаходженням ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. У день проведення чергових Загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а саме: 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4, зал засідань. Посадові особи ПАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – юрист Животяга Ярослав Васильович. Довідки за телефонами: (04633) 2-40-95, 2-45-96
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Носарев Ігор Анатолієвич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.05.2015
(дата)