Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.12.2010
Дата публікації 15.12.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Самотуга Євгеній Вікторович - Голова правління. Тел: 0463321101
E-mail* a00381152@sklo.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальні збори акціонерів ВАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат» призначені на 10-00 год. 09 лютого 2011 року за адресою: Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева 4.
Реєстрація акціонерів з 09:00 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 09 лютого 2011р.
Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів можна за адресою Товариства у робочі дні з 8 до 12 год. та в день проведення зборів за місцем їх проведення.

Порядок денний:
1. Звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.
2. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2010 рік
3. Затвердження звіту про результати діяльності Товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) за 2010 рік.
4. Приведення найменування Товариства у відповідність до чинного законодавства. Затвердження нової редакції статуту Товариства.
5. Затвердження положень Товариства.
6. Відкликання та обрання керівних органів Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 14.12.2010р. в газеті „Бюлетень. Цінні папери України” № 235.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Самотуга Євгеній Вікторович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.12.2010
(дата)