Особлива інформація ПАТ "ІМКК"

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 12.06.2013
Дата публікації 14.06.2013 18:40:29
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Ічнянський молочно-консервний комбінат"
Юридична адреса* 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Вишнева, 4
Керівник* Химич Микола Олексійович - Голова правління. Тел: 0463321101
E-mail* a00381152@sklo.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова правління Кудрик Володимир Костянтинович (паспорт серія МЕ № 478422, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15 жовтня 2004 року, ідентифікаційний код 2145605434) звільнений 12.06.2013р. згідно поданої заяви за угодою сторін. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 20.06.2012р. Рішення прийнято наглядовою Радою Товариства, протокол засідання Наглядової Ради ПАТ "Ічнянський молочно-консервний комбінат" №2 вiд 12.06.2013р.
Посадова особа Голова правління Носарев Ігор Анатолійович (паспорт серія АЕ № 896770, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ України в Дніпропетровській області 02 грудня 1997 року, ідентифікаційний код 2346721136) призначений з 13.06.2013р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу, складає 1 рік. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: заступник генерального директора з виробництва ( ПАТ «Хліб»), директор з розвитку (ТОВ «Лідер»), директор (ТОВ «Молочна компанія «Рейнфорд»). Рішення прийнято наглядовою Радою Товариства, протокол засідання Наглядової Ради ПАТ " Ічнянський молочно-консервний комбінат " №2 вiд 12.06.2013р.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Носарев Ігор Анатолійович.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Химич Микола Олексійович