Постанови про правпорушення


14.06.2007

Постанова № 65-ЧН

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Чернігівське ТУ


ПОСТАНОВА № 65-ЧН

м.Чернігів

2007-06-14

Я, уповноважена особа Комісії, начальник Чернігівського територіального управління ДКЦПФР Шинкарьов Володимир Петрович, на підставі п. 4. ч. 2 ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 № 448/96-ВР, Положення про Чернігівське територіальне управління ДКЦПФР, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 14.10.2005 № 585, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Ічнянський завод продтоварів" (повна назва - Відкрите акціонерне товариство "Ічнянський завод продтоварів"), місцезнаходження та юридична адреса: 16700, , м. Ічня, вул. Будьоного, 4, код за ЄДРПОУ 00381152, п/р 26002301225 відкритий у Ічнянському відділенні Ощадбанку, МФО 343068, тел. ,

ВСТАНОВИВ:

ВАТ "Ічнянський завод продтоварів" несвоєчасно надало регулярну інформацію (річний звіт за 2006 рік) до Чернігівського територіального управління ДКЦПФР, що є порушенням п. 1 ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", п. 1.6 "Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій", Затвердженого рішенням ДКЦПФР від 09.06.1998 № 72 (в редакції рішення ДКЦПФР від 17.01.2000 № 3). Обставини, що пом`якшують відповідальність – правопорушення на ринку цінних паперів вчинено вперше, станом на день розгляду справи звіт за 2006 рік надано до Чернігівського теруправління ДКЦПФР (№ 208/032 від 14.06.2007). Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини ВАТ "Ічнянський завод продтоварів" повністю підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів від 05.06.2007 № 55-ЧН. Абз.3 ч.1.ст.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" передбачено накладання на юридичних осіб за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації штрафу у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Враховуючи викладене вище, керуючись ст. 9, п. 14 ст. 8, Абз.3 ч.1.ст.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30.10.1996, та згідно з п.п. 2.6, 8.1, 8.2, 18.3 “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених наказом ДКЦПФР від 09.01.1997 № 2 (у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 № 27, зареєстрованого в міністерстві юстиції України 16.03.2001 за № 243/5434),

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання регулярної інформації (річного звіту за 2006 рік), накласти на ВАТ "Ічнянський завод продтоварів" штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 170 (сто сімдесят) грн. 2. Штраф слід сплатити у доход Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 21081100, отримувач: Держбюджет Ічнянського р-ну, код за ЄДРПОУ ВДК (відділення держказначейства) № 22817670, банк отримувача: ГУДКУ в Чернігівській області, МФО 853592, п/р 31117106700133, шляхом перерахування безготівкових коштів протягом 15 днів з дня одержання цієї постанови. 3. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови направити на протязі п’яти робочих днів з дня сплати штрафу до Чернігівського територіального управління ДКЦПФР за адресою: 14038, м. Чернігів, пр-кт Перемоги, 129. 4. Для обліку та контролю копію постанови направити в юридичне управління ДКЦПФР. Копію цієї постанови направити протягом трьох робочих днів особі, до якої застосована санкція. У разі несплати штрафу у 15 – денний термін з дня отримання цієї постанови, штраф стягується у судовому порядку. Постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або в судовому порядку на протязі 10 днів з дати її винесення.