Постанови про правпорушення


18.02.2010

Постанова № 7-ЧН

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Чернігівське ТУ


ПОСТАНОВА № 7-ЧН

м.Чернігів

2010-02-18

Я, уповноважена особа Комісії, начальник Чернігівського територіального управління ДКЦПФР Шинкарьов Володимир Петрович, на підставі п. 4. ч. 2 ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 № 448/96-ВР, Положення про Чернігівське територіальне управління ДКЦПФР, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 14.10.2005 № 585, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ \\\"Ічнянський молочно-консервний комбінат\\\" (повна назва - Відкрите акціонерне товариство \\\"Ічнянський молочно-консервний комбінат\\\"), місцезнаходження та юридична адреса: 16700, , м. Ічня, вул. Будьоного, 4, код за ЄДРПОУ 00381152, п/р 26007011360001 відкритий у Чернігівському РУ ВАТ «КБ «Надра», МФО 353627, тел. 2-40-95, 2-11-01,

ВСТАНОВИВ:

ВАТ \\\"Ічнянський молочно-консервний комбінат\\\" не виконало розпорядження № 98-ЧН від 12.10.2009, яким вимагалось до 25.12.2009 усунути порушення законодавства про цінні папери, а саме надати копію протоколу загальних зборів акціонерів, на яких вирішувалось питання щодо затвердження результатів фінансово-господарської діяльності емітента за 2008 рік, та до 30.12.2009 проінформувати Чернігівське територіальне управління ДКЦПФР про виконання даного розпорядження. Обставини, що пом\\`якшують відповідальність – правопорушення на ринку цінних паперів вчинено вперше, протокол загальних зборів надано до Чернігівського територіального управління ДКЦПФР 04.02.2010 вх. № 101/01-24 (вих. № 02/10-167 від 02.02.2010). Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини ВАТ \\\"Ічнянський молочно-консервний комбінат\\\" повністю підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів від 09.02.2010 № 8-ЧН. Пунктом 8 ч.1.ст.11 Закону України \\\"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\\\" за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку передбачено накладання на юридичних осіб штрафу у розмірі від тисячі до п\\`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від п\\`яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Враховуючи вище викладене на підставі ст. 9, п. 14 ст. 8, п. 8 ч.1.ст.11 Закону України \\\"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні\\\" № 448/96-ВР від 30.10.1996, п. п.1.8 розділу XVII “Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 № 2272

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне виконання розпорядження № 98-ЧН від 12.10.2009 накласти на ВАТ \\\"Ічнянський молочно-консервний комбінат\\\" штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 17000 (сімнадцять тисяч) грн. Штраф слід сплатити у доход Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», отримувач: Державний бюджет Ічнянського р-ну, код за ЄДРПОУ ВДК (відділення держказначейства) № 22817670, банк отримувача: ГУДКУ в Чернігівській області, МФО 853592, п/р 31117106700133, шляхом перерахування безготівкових коштів протягом 15 днів з дня одержання цієї постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови направити на протязі п’яти робочих днів з дня сплати штрафу до Чернігівського територіального управління ДКЦПФР за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Щорса, 12. У разі несплати штрафу у 15 – денний термін з дня отримання цієї постанови, штраф стягується у судовому порядку. 2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено. Постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або в судовому порядку на протязі 10 днів з дати її винесення.