Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

Голова правлiння       Царенко Микола Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата 20.06.2004  


Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові Сердюк Ольга Володимирiвна
Міжміський код, телефон, факс (04633) т.2-16-02, ф.немає
E-mail немає

Річний звіт відкритого акціонерного товариства (ВАТ)
 

Складено на 31.12.2003  
  (дата)  

Емітент ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"

  Звіт прийнято:        
    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

Дата прийняття
попереднього звіту
  Дата прийняття звіту  
Попередній звіт
зареєстровано за номером
  Реєстраційний номер  
    Примітки