Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року


Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Група факторів Опис проблем Ступінь впливу на діяльність емітента Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний вплив середній вплив значний вплив
Політичні Додаткової iнформацiї немає. д/н д/н д/н Додаткової iнформацiї немає.
Фінансово-економічні Вiдсутнiсть стабiльного ринку збуту x Оборотнi кошти для закупiвлi сировини
Виробничо-технологічні Знос основних фондiв x Модернiзацiя основних виробничих фондiв
Соціальні Низька купiвельна спроможнiсть населення x Пiдвищення доходу населення
Екологічні Додаткової iнформацiї немає. д/н д/н д/н Додаткової iнформацiї немає.
Примітки: Додаткової iнформацiї немає.