Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року


Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Найменування продукції (виду продукції) Торгові марки, під якими здійснюється збут продукції Патентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції) Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД Одиниця виміру Обсяг виробництва в натуральних одиницях Обсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.) Чистий доход (виручка) від реалізації за звітний період) (тис.грн.)
Виробництво продукцiї не здiйснювалось д/н д/н д/н д/н 0 0 0
Iншi товари (послуги): д/н д/н д/н д/н 0 0 0
Усього 0 0