Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року

Супровідний лист до звіту

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкуВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"   00381152
(найменування емітента)   (код за ЄДРПОУ)


Цим листом засвідчуємо, що звіт за 2003 рік, в електронній та паперовій формах, що додаються, належним чином заповнений; відомості, зазначені в ньому, відповідають дійсності.

Дата друку звіту: 20.06.2004  

Голова правлiння       Царенко Микола Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата: 20.06.2004