Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року

Інформація про основні засоби емітента
(за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1.Виробничого призначення: 297.2 290 0 290 297.2 0
- будівлі та споруди 183.5 178.7 0 0 183.5 178.7
- машини та обладнання 113.6 111.2 0 0 113.6 111.2
- транспортні засоби 0.1 0.1 0 0 0.1 0.1
- інші 0 0 0 0 0 0
2.Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
- будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
- машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
- транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
- інші 0 0 0 0 0 0
Усього 297.2 290 0 0 297.2 290
Пояснення: Орендованих основних засобiв немає.