Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:        
Кредити банкiв товариство не використовувало. 0 0
Примітки: Додаткової iнформацiї немає.
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:        
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
Зобов'язань по облiгацiях товариства не має. 0 0
Примітки: Додаткової iнформацiї немає.
 
За векселями (всього) X 0 X X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Зобов'язань по фiнiнвестицiям товариства не має. 0 X
Примітки: Додаткової iнформацiї немає.
Податкові зобов'язання X 5.4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 407.7 X X
Усього зобов'язань X 413.1 X X
Примітки: Додаткової iнформацiї немає.