Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року
Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента
Повне найменуванняВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
Скорочене найменуванняВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
Організаційно-правова формаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ00381152
Код території за КОАТУУ7421710100
Територія (область)74000
Район?чнянський
Поштовий індекс16700
Населений пунктм. ?чня
Вулиця, будинокБудьоного, 4
Міжміський код та телефон(04633) 2-16-02
Факснемає
E-mailнемає
WWW-адресанемає

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва89
Дата видачі2000-12-12 00:00:00
Орган, що видав свідоцтвоIчнянська райдержадмiнiстрацiя
Зареєстрований статутний капітал (грн.)109851

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахункомIЧНЯНСЬКЕ ВIД.ВАТ ДОБ ЧЕРНIГIВСЬКОЇ
МФО банку343068
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахункомд/н
МФО банкуд/н

Основні види діяльності
Код за ЗКГНГВид діяльності
18152виробництво плодоовочевих консервiв
1814371130
д/нд/н

Код за КВЕДВид діяльності
15.33.1Перероблення овочiв та фруктiв
15.93.0виробництво вин
д/нд/н

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента
Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%)
Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%)
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)
у тому числі: 
  - сертифікатів акцій
  - сертифікатів облігацій
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)
у тому числі: 
  - сертифікатів акцій
  - сертифікатів облігацій

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)
Фонд оплати праці — всього (тис.грн.)

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента
Найменування друкованного органу
Передплатний індекс
Тираж
Дата публікації звіту

Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ)
Вид загальних зборівчерговіпозачергові
x
Місце проведення
Дата проведення
Кворум зборів (%)
Питання порядку денного:

Інформація про дивіденди
Дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)
Дата початку виплати дивідендів
Дата закінчення виплати дивідендів