Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року


Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Тип об'єднання, до якого належить емітент Найменування Місцезнаходження (поштова адреса)
Асоціація Товариство не належить до асоцiацiй д/н
Корпорація Товариство не належить до корпорацiй д/н
Консорціум Товариство не належить до консорцiумiв д/н
Концерн Товариство не належить до концернiв д/н
Інше об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами Товариство не належить до iнших об'єднань д/н