Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року


Інформація про посадових осіб емітента

№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народ-ження Освіта Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Примітки
1 Голова правлiння Царенко Микола Григорович 1953 Вища 18 ДОПСОК, генеральний директор Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
2 Головний бухгалтер - член правлiння Сердюк Ольга Володимирiвна 1947 Середня спецiальна 26 Райвiддiл статистики, головний бухгалтер Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
3 Член правлiння Сємiлєт Володимир Iванович 1950 Вища 23 ДОПСОК, директор Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4 Член правлiння Толошная Ольга Степанiвна 1955 Вища 29 ДОПСОК Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
5 Член правлiння Семенченко Олександра Миколаївна 1956 Середня 0 ЗПТ Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
6 Голова ревiзiйної комiсiї Коломiєць Валентина Петрiвна 1947 Середня 0 ЗПТ Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.