Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року


Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
ДОПСОК 13419686 м. Днiпропетровськ 1998-10-06 00:00:00 369215 84.03 369215 0 0 0
П.І.Б. фізичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
Царенко Микола Григорович 2003 45550 10.37 45550 0 0 0
Усього: 414765 94.4 414765 0 0 0