Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада П.І.Б. посадової особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
Голова правлiння Царенко Микола Григорович 2003-07-18 00:00:00 45550 10.37 45550 0 0 0
Головний бухгалтер - член правлiння Сердюк Ольга Володимирiвна 0 0 0 0 0 0
Член правлiння Сємiлєт Володимир Iванович 1999-06-03 00:00:00 1110 0.25 1110 0 0 0
Член правлiння Толошная Ольга Степанiвна 0 0 0 0 0 0
Член правлiння Семенченко Олександра Миколаївна 1996-05-15 00:00:00 2000 0.46 2000 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Коломiєць Валентина Петрiвна 2003-09-16 00:00:00 0 0 0 0 0 0