Регулярна інформація (Архів)

ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв"
код за ЄДРПОУ 00381152
2003 рік, на кінець року


Інформація про юридичних осіб,
послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
НайменуванняАФ "Порада"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ22820910
Код території за КОАТУУ7410136300
Територія (область)74000
РайонДеснянський
Поштовий індекс14005
Населений пунктм. Чернiгiв
Вулиця, будиноквул. Котляревського, 4/132
Міжміський код та телефон(04622) 5-37-11
Факснемає
E-mailнемає
WWW-адресанемає
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності001102
Дата видачі ліцензії (дозволу)2001-02-23 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюАудиторська Палата України

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентЮридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
НайменуванняЗАТ "Центр реєстрiв та консалтiнгу"
Організаційно-правова формаЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ24554476
Код території за КОАТУУ7410136300
Територія (область)74000
РайонДеснянський
Поштовий індекс14005
Населений пунктм. Чернiгiв
Вулиця, будинокМстиславська 38а/1
Міжміський код та телефон(0462) 17-72-15
Факс17-72-15
E-mailcrk@gls.cn.ua
WWW-адресанемає
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльностіАА 558118
Дата видачі ліцензії (дозволу)2002-10-31 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюЧерн. теруправлiння ДКЦПФР