Регулярна інформація (Архів) ВАТ "ІМКК"

Регулярна інформація за 2006 рік
Дата розміщення: 26.06.2007

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш звіту Переглянути
Супровідний лист до звіту Переглянути
Інформація про емітента Переглянути
Обгрунтування змін у персональному складі службових осіб Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року Переглянути
Інформація про випуски акцій Переглянути
Інформація про облігації емітента. Процентні облігації Переглянути
Інформація про облігації емітента. Дисконтні облігації Переглянути
Інформація про облігації емітента. Цільові (безпроцентні) облігації Переглянути
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) Переглянути
Опис бізнесу Переглянути
Фінансовий звіт малого підприємництва: Баланс Переглянути
Фінансовий звіт малого підприємництва: Звіт про фінансові результати Переглянути
Розрахунок вартості чистих активів Переглянути
Загальні збори акціонерів Переглянути
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Переглянути
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління Переглянути