Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПП "Аудиторське агентство "Чернiгiв-Аудит"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31942712
Місцезнаходження Україна Чернігівська д/н 14017 м. Чернiгiв проспект Перемоги
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2990
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.09.2002
Міжміський код та телефон (04622)41078
Факс 41078
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис додаткової iнформацiї нема

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Центр реєстрiв та консалтiнгу"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24554476
Місцезнаходження Україна Чернігівська 14000 м. Чернiгiв Мстиславська, 38 а к. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 189705
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.10.2006
Міжміський код та телефон (0462) 677-215
Факс 603-375
Вид діяльності ведення реєстрiв власникiв цменних цiнних паперiв
Опис Додаткової iнформацiї немає.