Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв - 98 чоловiк. Позаштатних працiвникiв та працiвникiв, якi працюють на умовах неповного рабочого часу нема. Фонд оплати працi за 2007 рiк складає 741,0 тис. грн. Фонд оплати працi збiльшився на 84% до попереднього перiоду.