Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 300
у тому числі:
- сертифікатів акцій
300
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 0