Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Молоко незбиране згущене (бан.) 16472038 47110028.00 44.44 16557783 72523090.00 49.63
2 Молоко згущене варене "Iриска" 2933401 12261616.00 11.57 2905818 13599228.00 9.31
3 Вершки згущенi 760953 3880860.00 3.66 766197 4528224.00 3.10
4 Кава натуральна згущена 296000 1598400.00 1.51 295916 1870189.00 1.28
5 Молоко згущене з цукром та какао 832089 2854065.00 2.69 824998 4768488.00 3.26
6 Продукт молочний 12386939 24850235.00 23.44 12353718 32588397.00 22.30
7 шоколадна 90761 419316.00 0.40 86724 534220.00 0.37
8 Iнша реалiзацiя 0 13028888.00 12.29 0 15721842.00 10.76