Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 тара, упаковка 24.00
2 сировина 51.00
3 витрати на оплату працi 6.00
4 Iншi витрати 19.00

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.