Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.


№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.)** у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Молоко та вершки 11719 т 156078.2 58.9 11621 т 154773 58.4
2 Продукти молоковмiснi 7555 т 85076.6 32.1 7453 т 83928 31.6
3 Молоко рiдке оброблене 4158 т 23739.7 8.9 4188 23911 9

_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.