Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
2 сировина 54
3 витрати на оплату працi 7
4 Iншi витрати 18
1 тара, упаковка 21

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.