Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення ФДМУ по Чернiгiвськiй областi 14243893 14000 Україна 74000 д/н м. Чернiгiв проспект Миру 43 0
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н д/н д/н 01.01.1970 д/н 0
Усього 0

_______________

* Не обов'язково для заповнення.