Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Член правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бахур Петро Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО736923 21.08.2001 Мiнським РУ ГУМВС України в м. Києвi
4)Рік народження** 1968
5)Освіта** вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 4
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний механiк ТОВ "Три ведмедi"
8)дата обрання та термін, на який обрано 09.02.2011, 3
9)Опис Заробiтна плата емiтентом сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Голова наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кiнах Марина Володимирiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН588627 15.07.1997 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4)Рік народження** 1960
5)Освіта** вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Український союз промислдолвцiв i пiдприємцiв. посада - прессекретар
8)дата обрання та термін, на який обрано 09.02.2011, 3
9)Опис Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Запорощук Валентин Анатолiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НС995858 12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi
4)Рік народження** 1970
5)Освіта** вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 4
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Бахмачконсервмолоко", заступник голови правлiння
8)дата обрання та термін, на який обрано 09.02.2011, 3
9)Опис Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Голова ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хоруженко Володимир Васильович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НС297721 20.06.1997 Черкаським РВ УМВС
4)Рік народження** 1980
5)Освіта** вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 4
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Бахмачконсервмолоко", начальник економiчного вiддiлу
8)дата обрання та термін, на який обрано 09.02.2011, 3
9)Опис Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не займає. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iльченко Олег Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МА109712 12.04.1996 Центральним ВВ СС МУ УМВС у Сумськiй областi
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 4
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Бахмачконсервмолоко", головний бухгалтер
8)дата обрання та термін, на який обрано 09.02.2011, 3
9)Опис Заробiтна плата емiтентом сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Працює головним бухгалтером в ТОВ "Провiант". Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада Голова правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Носарев Iгор Анатолiєвич
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ896770 02.12.1997 Амур- Нихжньоднiпровським РУ ГУ МВС України в Днiпропетровськый областi
4)Рік народження** 1964
5)Освіта** вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 13
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник генерального директора з виробництва ( ПАТ «Хлiб»), директор з розвитку (ТОВ «Лiдер»), директор (ТОВ «Молочна компанiя «Рейнфорд»)
8)дата обрання та термін, на який обрано 12.06.2013, 1
9)Опис Заробiтна плата емiтентом сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Посадова особа товариства на iнших пiдприємствах посад не займає. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

1)Посада член ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iванов Олександр Валерiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НС910865 05.02.2000 Центральним Приднiпровським РВ умвс України в Черкаськiй областi
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** вища
6)Стаж керівної роботи (років)** 7
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Провiант", комерцiйний директор
8)дата обрання та термін, на який обрано 19.02.2011, 5
9)Опис Емiтентом посадовiй особi винагорода не сплачувалась. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Протягом звiтного року особа на посадi не змiнювалась. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.